तपाईंको लागि जवाफ – तपाईंको डर र अशान्तिलाई प्रतिस्थापन गर्ने शान्

Jesus at the well

तपाईंको बारेमा सबै कुरा जान्ने कोही हुनुहुन्छ भन्ने कुरा के तपाईंलाई थाहा छ? परमेश्वरको पुत्र येशूले तपाईंले गर्नुभएका हरेक कुरा जान्नुहुन्छ। उहाँले नै यस संसार र यसमा भएका यावत्‌ थोक बनाउनुभयो। उहाँले विगत, वर्तमान र भविष्य जान्नुहुन्छ। उहाँले तपाईंलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँ तपाईंलाई पापबाट बचाउनको निम्ति यस संसारमा आउनुभयो। तपाईंको जीवनमा खुसी ल्याउनको निम्ति उहाँसँग एउटा योजना छ।

एक दिन येशू आफ्ना साथीहरूसँग यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सामरियाको एउटा नगरमा आउनुभयो। येशूका साथीहरू खाना किन्नको निम्ति गएको बेलामा उहाँ आराम गर्न एउटा इनारको छेउमा बस्नुभयो।

येशू त्यहाँ बस्दै गर्नुहुँदा, एकजना स्त्री त्यस इनारमा पानी भर्न आइन्‌। येशूले तिनलाई सोध्नुभयो, “के मलाई पानी पिउन दिन सक्छ्यौ?”

पूरा लेख: तपाईंको लागि जवाफ – तपाईंको डर र अशान्तिलाई प्रतिस्थापन गर्ने शान्

त्यस स्त्री छक्क परिन्‌। तिनले सोधिन्‌, “म सामरी जातको हुँ र यहूदीहरूले हामीसँग कुनै सरोकार राख्दैनन्‌ भन्ने के तपाईं जान्नुहुन्न?”

येशूले तिनलाई नरम भएर जवाफ दिनुभयो, “यदि तिमीले साँच्चै परमेश्वरलाई र तिमी जोसँग कुरा गर्दै छ्यौ उसलाई जानेकी भए, तिमीले मसँग जिउँदो पानी माग्ने थियौ। मैले त्यो खुसीसाथ दिने थिएँ।”

त्यस स्त्रीले उहाँलाई छक्क परेर हेरिन्‌। तिनले भनिन्‌, “महाशय, इनार गहिरो छ। तपाईंसित उघाउने कुनै भाँडो पनि छैन। अनि तपाईंले कहाँबाट त्‍यो जिउँदो पानी उघाउनुहुन्छ?”

The woman running to town

येशूले फेरि जवाफ दिनुभयो, “यो पानी पिउनेहरू फेरि तिर्खाउनेछन्‌, तर यदि तिमीले मैले दिएको पानी पियौ भने तिमी कहिल्‍यै तिर्खाउनेछैनौ।”

त्यस स्त्रीले भनिन्‌, “महाशय, मलाई त्यही पानी दिनुहोस्‌, र म तिर्खाउनेछैनँ, र यहाँ पानी भर्न आइरहनुपर्दैन।” 

येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “जाऊ, तिम्रो पतिलाई बोलाएर ल्‍याऊ।”

त्‍यस स्‍त्रीले भनिन्‌, “मेरो पति छैन।”

येशूले भन्नुभयो, “यो सत्य हो। तिम्रा पाँच जना पति भइसकेका छन्‌, र जो अहिले तिमीसँग छ, त्‍यो तिम्रो पति होइन।”

यो मानिसलाई मेरो बारेमा कसरी थाहा भएको हो भनी तिनी छक्क परेर भनिन्‌, “महाशय, तपाईं अगमवक्ता हुनुहुन्छ भनी म थाहा पाउँछु। मेरो एउटा प्रश्न छ। हाम्रा मानिसहरूले यस डाँडामा आराधना गर्दै आएका छौं। अनि तपाईंहरू भन्नुहुन्छ, कि आराधना गर्ने स्थान यरूशलेम हो।”

येशूले तिनलाई भन्नुभयो, “हामीले कहाँ आराधना गर्ने भन्ने कुरा त्यत्ति महत्त्वपूर्ण होइन। आज
साँचो विश्वासीहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्न सक्छन्‌।”

त्यस स्त्रीले उहाँलाई भनिन्‌, “म जान्दछु, कि मसीह आउनुहुन्छ, जसलाई ख्रीष्ट भनिन्छ, र जब उहाँ आउनुहुन्छ, तब उहाँले नै हामीलाई सबै कुरा बताउनुहुनेछ।”

तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, “म उही हुँ।”

तिनी आफ्‍नो गाग्रो छोडेर नगरतिर गइन्‌।  तिनले कराउँदै भनिन्‌, “आओ, एक जना मानिसलाई हेर, जसले मैले गरेका सबै काम मलाई बताइदिनुभयो। कतै उहाँ नै ख्रीष्‍ट त हुनुहुन्‍न?” 

तब त्यस नगरका मानिसहरू निस्‍केर येशूलाई भेट्न गए। उहाँ नै ख्रीष्ट, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनी धेरैले विश्वास गरे, किनकि उनीहरूको बारेमा उहाँलाई सबै कुरा थाहा थियो। यो वृत्तान्त तपाईंले बाइबलमा यूहन्नाको सुसमाचारको पुस्तक ४ अध्यायको ३ पददेखि ४२ पदसम्ममा (यूहन्ना ४:३-४२) पढ्न सक्नुहुन्छ।

Jesus teaching the crowd

येशूले हाम्रो बारेमा सबै असल कुराको सँगसँगै खराब कुरा पनि कुरा जान्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो जीवनमा गरेका खराब कामहरू हामी लुकाउन चाहन्छौं, तर हामी ती येशूबाट लुकाउन सक्दैनौं। हामीले गल्ती गर्दा भोग्नुपर्ने दण्डबाट हामीलाई बचाउन उहाँ आउनुभएको हो। हामीले हाम्रो हृदयमा महसुस गर्ने त्यो गह्रौँ भावना हटाउन र हामीलाई शान्ति दिन उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ। हाम्रो पापहरू मेटाउन र हाम्रो मृत्युपछि हामीले स्वर्गमा घर पाउने कुरा सम्भव तुल्याउन उहाँ मर्नुभयो।

तपाईंको सबै खाँचोहरू र सबै प्रश्नहरूको समाधान येशू हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईंको साथी हुन चाहनुहुन्छ। उहाँले तपाईंको हृदयको रिक्ततालाई भर्न चाहनुहुन्छ। उहाँले तपाईंको डर र अशान्तिलाई शान्ति र सौम्यतामा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ।

येशूले भन्नुहुन्छ, “मकहाँ आओ ... र म तिमीलाई विश्राम दिनेछु” (बाइबलमा मत्तीको पुस्तकको ११ अध्यायको २८ पद)। केवल उहाँसँग प्रार्थना गर्नुहोस्‌ र उहाँलाई तपाईंको जीवनमा आउनलाई अनुरोध गर्नुहोस्‌। जसै तपाईंले यी महान्‌ परमेश्वरलाई विश्वासमा ग्रहण गर्नुहुन्छ, उहाँ तपाईंको हृदयमा रहनुहुनेछ। उहाँको उपस्थितिले तपाईंलाई आनन्द दिनेछ। उहाँले तपाईंलाई जीवनमा शक्ति र उद्देश्य दिनुहुनेछ। उहाँ नै तपाईंको लागि समाधान हुनुहुनेछ।

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्‌

पर्चाहरू माग गर्नुहोस्‌

लागु-औषध, मादक-पदार्थ, र अनैतिकताको सम्बन्धमा के हो त?

मादक-पदार्थ  लागु-औषध  अभिलाषा  अपराध  कारागार  निराशा  मृत्यु

"किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो" (रोमी ६:२३)

तथ्यहरूको सामना गरौं। लागु-औषध, मादक-पदार्थ, र अनैतिकता जस्ता ती भयानक राक्षसहरूले परमेश्वरले बनाउनुभएको सौम्य र असल कुराहरूलाई सङ्कटमा पार्दैछन्‌ र विनाश गर्दैछन्‌। सिकारीले आफ्नो पासोमा सिकार पारे जस्तै, यिनले जवान र वृद्ध दुवैलाई आफ्नो पासोमा पार्दैछन्‌।

आजको समाजमा ठूलै बज्रपात परेको छ। लागु-औषध, मादक-पदार्थ, र अनैतिकताको अभिशापले धेरै मानिसहरूलाई, अनन्तको विनाशतिर अघि बढाउँदै, तर्काएको छ र लङ्गर विहीन बनाएको छ। यी दुर्व्यसनको सवालमा मानिसहरू सजिलै आफ्ना सङ्गीहरूको साथसाथै सञ्चार-माध्यमहरू, पत्र-पत्रिकाहरू, र टेलिभिजनका विज्ञापनहरूद्वारा प्रभावित हुन्छन्‌। मानिसको मन-मस्तिष्कलाई यति हदसम्म आक्रमण गरिएको छ कि उनीहरू अन्योल र निराशाको भुमरीमा पुगेका छन्‌, परिणामस्वरूप आत्मिक र शारीरिक विकृतितिर उन्मुख भएका छन्‌।

यस्तो किसिमको निकृष्ट नैतिक व्यवहारको निम्ति कसलाई दोष दिने? युवा पुस्तालाई? पक्कै होइन। धेरैजसो बुवाआमाहरूको आफ्नै अनैतिक जियाइको कारणले गर्दा उनीहरूले युवा पुस्तालाई यस्तो किसिमको पाप कर्ममा फस्न मान्यता दिएका हुन्‌। आमा बुवाहरूले आफ्ना भ्रष्ट संवेदनाहरूलाई जाँच गर्न चुकेका हुनाले आफ्ना बच्चाहरूलाई पियक्कडको र लागु-औषध दुर्व्यसनको विनाशको परिचय दिँदैछन्‌ भन्ने कुरामा उनीहरू सचेत छैनन्‌। परमेश्वरको नैतिक सिद्धान्तहरूलाई बेवास्ता गरेर तिनलाई लत्त्याइएका छन्‌। एउटा चर्को चीत्कार स्वर्गसम्मै पुग्नुपर्छ। हामीले कसरी हामी आफैँलाई र हाम्रा बच्चाहरूलाई बचाउन सक्छौं?

हाम्रो समाजले नागरिकहरूको आवश्यक गुणस्तर त्यो बेलासम्म उत्पन्न गर्न सक्दैन जबसम्म मादक-पदार्थ र लागु-औषधलाई सहन गरिन्छ, अनि बुवाआमाहरू, शिक्षक-शिक्षिकाहरू, र प्राध्यापकहरूको लचकताद्वारा त्यसलाई उत्साहित गरिन्छ। मादक-पदार्थको सेवन जन-नैतिकताको ठूलो भक्षक हो; यसले निर्णय-शक्ति, चरित्र, र जीवनलाई ध्वस्त पार्छ। यसले घर-परिवार भाँड्न र विभाजन गर्न योगदान पुर्याउँछ, जुन परिवार मानव जातिको आशिषको निम्ति परमेश्वरको पवित्र एकाइ हो। 

मादक-पदार्थको घातमाथिको अर्को घात भनेको बढ्दो अवैध लागु-औषधको प्रयोग हो। यी लागु-औषधहरूको खराब प्रभावहरू यसका कुनै पनि कथित लाभहरूको तुलनामा ज्यादै प्रबल छन्‌। लागु-औषधहरूको प्रयोगले कमजोर निर्णय-शक्ति र मानसिक मतिभ्रमलाई प्रश्रय दिन्छ। लागु-औषध दुर्व्यसनीहरूले स्वीकार गर्छन्‌ कि यसको लत भनेको मानसिक, शारीरिक, र आत्मिक रूपमा हुने मृत्यु यात्रा हो। निको पार्न नसकिने मस्तिष्क घात, हत्या, र आत्महत्या जस्ता कुराहरू प्रायः यी दुर्व्यसनका दुःखद परिणामहरू हुन्‌।

पूरा लेख: लागु-औषध, मादक-पदार्थ, र अनैतिकताको सम्बन्धमा के हो त?

मानिसहरूको जन्मजात पापको कारणले गर्दा, उनीहरूले स्वाभाविक रूपमा नै शैतानले रचेको प्रवृत्तिहरू र उत्कण्ठाहरूलाई अनुसरण गर्छन्‌। यस अवस्थामा शरीरले अप्रतिबन्धित सन्तुष्टि खोज्छ। यौन अनैतिकताले अभिलाषाको आगोलाई निभाउँदैन—यसले त अझ घ्यू थप्छ। जसरी मादक-पदार्थको समस्याको निम्ति समाधान ह्विस्की हुन सक्दैन त्यसरी नै अभिलाषाको निम्ति उपचार यौन क्रियाकलाप हुन सक्दैन। सत्यता यही हो कि हामीले हाम्रो अभिलाषासँग सामना गर्नुपर्छ। जब अनन्तसम्म रहने हाम्रो आत्माले परमेश्वरको उद्धार प्राप्त गर्छ, तब यसले उहाँको व्यवस्थाहरूलाई सम्मान गर्न खोज्छ।

व्यभिचार, पर-स्त्रीगमन, समलिङ्गी सम्बन्ध, र जनावरहरूसँग राख्ने यौन सम्पर्क परमेश्वरको वचनमा प्रतिबन्धित गरिएका छन्‌ (लेवी १८:२३; गलाती ५:१९-२१)। अनैतिकताले पीडा, मर्मभेद, बिजोग, दोष, र यौन सम्पर्कबाट सर्ने रोगहरू ल्याउँछ। शुद्धताले स्वाभिमान र प्रतिष्ठाको भाव ल्याउँछ। उच्च सैद्धान्तिक व्यक्ति दयनीय रूपमा जिउँछ र निम्न नैतिकता भएको व्यक्ति आनन्द र सन्तुष्टिको जीवन जिउँछ भनेर सोच्नु ठूलो भुल हो।

अनैतिकताको यो अन्योलग्रस्त परिस्थिति र आत्मिक अन्धोपन, पाप र निर्लज्ज भक्तिहिनताको माझमा पवित्र बाइबलले नैतिक व्यवहारको निम्ति उच्च स्तर तोकेको छ। सहि र गलतको विषयमा बाइबल नै निर्णायक र अनन्त अधिकार हो।

मानव जातिको वृद्धि भएको होस्‌ र पति र पत्नी बीचको वैवाहिक बन्धन मजबुत भएको होस्‌ भनेर परमेश्वरले मानिसलाई यौनको चाह हुने गरी सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले यो इच्छा आधिकारिक विवाहभित्र मात्र पूरा हुनको निम्ति मन्जुर गर्नुहुन्छ। “सबैका बीचमा विवाहचाहिँ आदरणीय होस्‌, वैवाहिक सम्बन्ध नबिटुलिओस्‌, किनकि दुराचारी र व्यभिचारीहरूको इन्साफ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ” (हिब्रू १३:४)।

रोमीको पुस्तकमा, प्रेरित पावलले समलिङ्गी सम्बन्धमाथि परमेश्वरको इन्साफको बारेमा लेख्छन्‌। “यसैकारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई लाजमर्दो कामुकताको निम्ति छोडिदिनुभयो। तिनीहरूका स्त्रीहरूले आफ्ना स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारमा परिवर्तन गरे, र त्यसरी नै स्त्रीतर्फको स्वाभाविक व्यवहार त्यागेर एक-दोस्रातर्फ कामुकताको जलनमा पुरुषहरूले पुरुषहरूसितै निर्लज्ज काम गरे, र आफ्नै शरीरमा आफ्ना कसूरको उचित दण्ड भोगे। यसरी तिनीहरूले परमेश्वरलाई मान्यता दिन नचाहेका हुनाले परमेश्वरले तिनीहरूलाई भ्रष्ट मनका अवस्थामा अनुचित आचरणको निम्ति त्यागिदिनुभयो” (रोमी १:२६-२८)। सदोम र गमोराको घृणित कार्य यही थियो, र यो कार्यले गर्दा तिनीहरूमाथि परमेश्वरको इन्साफ ल्यायो (उत्पत्ति १९)। धर्मशास्त्रअनुसार, यदि हामी यस्ता पापहरूमा अभ्यस्त भएर बाँच्छौं भने पवित्र आत्मालाई हाम्रो हृदयमा प्रज्वलित राख्न असम्भव हुन्छ।

यदि तपाईं जीवनमा साँच्चै खुसी हुन चाहनुहुन्छ र आफैँसँग र परमेश्वरसँग शान्तिमा रहन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं उहाँसँगको सङ्गतिमा आउनैपर्छ। तपाईं पापी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पहिचान र स्वीकार गर्नुहोस्‌ र तपाईंको दोष बोकेर येशू क्रूसमा मर्नुभयो भनी विश्वास गर्नुहोस्‌। विजयले तपाईंलाई पर्खँदैछ!

जसै तपाईंले आफ्नो हृदय परमेश्वरसँग खुल्ला गर्नुहुन्छ र आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ, उहाँले तपाईंलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। “यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्‍यौं भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ, र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ” (१ यूहन्ना १:९)।

आफ्नो मुक्तिदाता येशूलाई आफ्नो समस्त जीवन स्वैच्छिक रूपमा सुम्पनुहोस्‌, र उहाँको वचन र पवित्र आत्मालाई साँचो आज्ञाकारितामा अनुसरण गर्नुहोस्‌। परिवर्तित जीवनका आशिषहरू भनेकै शुद्ध विचारहरू हुन्‌, यिनै विचारहरूले हाम्रो कार्यहरू र क्रियाकलापहरूमा गजबको परिवर्तन ल्याउँछन्‌। जीवनका समस्याहरूसँग सामना गर्न चाहिने साहस र तपाईंलाई प्रहार गर्न सक्ने परीक्षाहरूमाथि विजय हुन चाहिने शक्ति ख्रीष्टले तपाईंलाई दिनुहुनेछ। येशूले बोलाउँदै गर्नुहुँदा अहिले नै उहाँकहाँ आउनुहोस्‌। “जबसम्म परमप्रभुलाई पाउन सक्छौ उहाँलाई खोज। उहाँ नजिक हुनुहुँदा नै उहाँलाई भेट” (यशैया ५५:६)।

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्‌

पर्चाहरू माग गर्नुहोस्‌

सुन्नुहोस्‌ त! कसले तपाईंलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ?

The listening lamb

यूहन्नाको सुसमाचार १०:१–१८

कसैले तपाईंको नाम लिएर तपाईंलाई बोलाउँदै गरेको तपाईंले सुन्नुभएको, तर त्यो आवाज कहाँबाट आइरहेको छ भन्ने तपाईंलाई थाहा नभएको, त्यस्तो कहिल्यै भएको छ? अथवा, हुनसक्छ, तपाईंको वरिपरि धेरै होहल्ला भएको कारणले गर्दा तपाईंले मुस्किलले सुन्नुभएको होला।

सुन्नुहोस् त, तपाईंलाई एउटा आवाजले बोलाउँदै छ। हजुर, तपाईंलाई!

पूरा लेख: सुन्नुहोस्‌ त! कसले तपाईंलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ?

तपाईं को हुनुहुन्छ? तपाईंको नाम के हो? तपाईं कहाँबाट आउनुभएको हो? तपाईं कहाँ बस्नुहुन्छ? तपाईं कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ?

तपाईंलाई आफ्नो गाउँको नाम थाहा छ। सायद, तपाईं अरू कुनै पनि ठाउँमा जानुभएको छैन। तर तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईंको गाउँ यो ठूलो देशको एउटा भाग हो, र तपाईंको देश यस ठूलो संसारको एउटा भाग हो।

बाइबल

यो संसार करिब ६००० वर्ष अगाडि बनिएको हो। यो परमेश्वरले बनाउनुभएको हो। परमेश्वरसँग एउटा पुस्तक छ, जसलाई बाइबल भनिन्छ, अनि परमेश्वरले यो संसार कसरी बनाउनुभयो र उहाँले पहिलो पुरुष र स्त्रीलाई कसरी बनाउनुभयो भनी यो पुस्तकले बताउँछ। परमेश्वरले मानिसलाई उहाँको आफ्नै स्वरूपमा बनाउनुभयो।

त्यो समयदेखि बाल-बालिकाहरू जन्मिँदै आएका छन्‌। त्यही बेलादेखि नै मानिसहरूको मृत्यु हुन थाल्यो। हजारौं हजार मानिसहरूको जन्म भएको छ र मृत्यु पनि भएको छ।

तपाईं तपाईंको आमा र बुबाबाट जन्मनुभयो। तर तपाईंलाई साँच्चि नै परमेश्वरले बनाउनुभएको हो। उहाँले सबै कुरा बनाउनुभयो। परमेश्वरले यी सबै थोकलाई र तपाईंलाई कस्तो अद्भुत रीतिले बनाउनुभयो भनी के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ?

तपाईंको आमाबाबुले तपाईंलाई नाम दिनुभयो। परमेश्वरले तपाईंको नाम जान्नुहुन्छ। उहाँले हरेक नाम जान्नुहुन्छ, चाहे त्यो जुनसुकै भाषामा होस्‌। उहाँले सबै कुरा जान्नुहुन्छ।

परमेश्वरले हामीलाई बनाउनुभएको हुनाले उहाँले हाम्रो बारेमा सबै जान्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ किनकि हामी उहाँका हौं। उहाँ हाम्रो स्वर्गमा हुनुहुने पिता हुनुहुन्छ, र उहाँले हामीलाई हाम्रो आफ्नो बाबु र आमाले भन्दा पनि बढी वास्ता गर्नुहुन्छ।

 

परमेश्वर

परमेश्वर सधैँ अस्तित्वमा रहँदै आउनुभएको छ। उहाँ सधैँभरिको लागि जीवित हुनुहुन्छ। त्यसैले, जब उहाँले आफ्नो श्वास हामीमा हाल्नुभयो, त्यसले हामीलाई पनि सदाको निम्ति जीवित पार्यो। होइन, हाम्रो शरीर होइन, किनकि शरीर त मर्छ, तर हामी भित्र हुने आत्मा सदाको निम्ति जिउँछ।

के तपाईंले परमेश्वरलाई चिन्नुहुन्छ? सायद तपाईं सोध्नुहुन्छ होला, “परमेश्वर को हुनुहुन्छ? उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ?”

के तपाईं साँच्चै चिन्न चाहनुहुन्छ? हो, तपाईं चाहनुहुन्छ, भित्र मनको गहिराइमा तपाईं उहाँलाई चिन्न चाहनुहुन्छ।

तपाईंले परमेश्वरलाई कहिल्यै देख्नुभएको छैन, छ त? छैन, तर यसको अर्थ उहाँ हुनुहुन्न भन्ने होइन।

परमेश्वर एक मात्र हुनुहुन्छ। उहाँको ठाउँ अरू कसैले लिन सक्दैन किनकि उहाँ जो एक साँच्चिकै परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले मात्र स्वर्ग र पृथ्वीमा राज्य गर्नुहुन्छ। उहाँ एकै समयमा सर्वत्र हुनुहुन्छ।

स्वर्ग परमेश्वरको घर हो, त्यो सुन्दर ठाउँ माथि छ, तर उहाँको आवाज सुनेर पालन गर्नेहरूको हृदयमा पनि उहाँ वास गर्नुहुन्छ।

मैले परमेश्वरलाई कसरी जान्न सक्छु? के तपाईंले सोधेको प्रश्न यही हो? कसरी उहाँलाई जान्ने भनेर देखाउन उहाँसँग एउटा सुन्दर योजना छ।

परमेश्वरले उहाँ को हुनुहुन्छ र उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मानिसहरूलाई देखाउनको लागि आफ्नो एक मात्र पुत्र येशूलाई स्वर्गबाट तल पृथ्वीमा पठाउनुभयो। परमेश्वर र येशू एकै हुनुहुन्छ।

अचम्म तरिकाले परमेश्वरको पुत्र बालकको रूपमा जन्मनुभयो, हुर्कनु भयो र वयस्क मानिस हुनुभयो। अनि तीन वर्षसम्म येशूले मानिसहरूलाई उहाँका पिता, परमेश्वरको प्रेमको बारेमा बताउनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र उहाँले पापलाई सहन गर्न सक्नुहुँदैन भनी भन्नुभयो।

अनि परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो पापबाट बचाउने एउटा बाटो बनाउनुभयो। उहाँले आफ्नो पुत्र येशूलाई दुष्ट मानिसहरूद्वारा क्रूसमा काँटी ठोकिनलाई दिनुभयो। उहाँले आफ्नो जीवन हाम्रो लागि अर्पण गर्नुभयो—उहाँको प्रेम यति महान्‌ थियो!

सबै संसारको पापको, तपाईंले अहिलेसम्म गर्नुभएको हरेक पापको, प्रत्येक केटा वा केटी, पुरुष वा स्त्री प्रत्येकको पापको मूल्य चुकाउन सक्ने एउटा मात्र बलिदान उहाँ हुनुभयो।

के येशू क्रूसमा नै रहनुभयो? के येशू चिहानमा नै रहनुभयो? भएन, तीन दिनपछि उहाँ विजयी भई मृत्युबाट जीवित हुनुभयो। त्यसपछि उहाँ स्वर्ग फर्कनुभयो र यो संसारको अन्त्यको समयमा उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। त्यस बेला उहाँ सारा मानिसहरूका धार्मिक न्यायकर्ता हुनुहुनेछ।

के तपाइँसँग यूहन्नाको सुसमाचारको पुस्तक छ? यूहन्नाको पुस्तक १० अध्याय पढ्नुहोस्। येशूले मानिसहरूलाई जे भन्नुभयो यूहन्नाले त्यही लेखे। उहाँले जे भन्नुभयो त्यो आज हाम्रो लागि पनि हो। येशूले भन्नुभयो उहाँ असल गोठालो हुनुहुन्छ र आफ्नो भेडाको निम्ति आफ्नो जीवन दिनुहुन्छ। हामी भेडाहरू हौं। अनि उहाँका भेडाहरूले उहाँको आवाजलाई चिन्छन्। उहाँले प्रत्येकलाई नाम काढेर बोलाउनुहुन्छ। अपरिचित व्यक्तिलाई तिनीहरूले पछ्याउँदैनन्।

अपरिचित व्यक्ति, त्यो अर्को आवाज

त्यो अपरिचित व्यक्ति को हो, जसबाट हामीले भाग्नुपर्छ? अँ, त्यो चोर हो! त्यसले भेडाको केही वास्ता गर्दैन। त्यो झूटो हो। त्यसमा केही सत्य छैन। त्यो दुष्ट हो। त्यो हाम्रो शत्रु शैतान हो।

तर पहिले, त्यो परमेश्वरको शत्रु हो। एक समयमा त्यो स्वर्गमा परमेश्वरको राम्रो स्वर्गदूत थियो। तर त्यो घमन्डी भयो र त्यसले आफैँलाई परमेश्वरको विरुद्धमा उचाल्यो। त्यसले परमेश्वरको विरुद्धमा लडाइँ गर्यो, र अरू धेरै स्वर्गदूतहरूले पनि त्यसलाई साथ दिए। परमेश्वर विजयी हुनुभयो किनकि उहाँ सर्वशक्तिमान्‌ हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले परमेश्वरले शैतान र त्यसलाई पछ्याउनेहरूलाई स्वर्गबाट निकालिदिनुभयो। यसले गर्दा शैतानले परमेश्वरलाई घृणा गर्छ।

त्यो फेरि कहिल्यै परमेश्वरको नजिक आउन नसक्ने हुनाले त्यसले आफ्नो रिस परमेश्वरको सृष्टि, यस संसारका मानिसहरूमाथि पोख्दछ। त्यसले पाप गरेको हुनाले, त्यसले अरू प्रत्येकलाई पनि पाप गर्न लगाउँछ। अब फेरि पापले स्वर्गमा प्रवेश गर्ने छैन।

एउटा अर्को ठाउँ छ, त्यो ठाउँ जुन परमेश्वरले शैतान र त्यसका दूतहरूको निम्ति बनाउनुभयो। त्यो नरक हो। नरक कष्टको ठाउँ हो। त्यो कहिल्यै ननिभ्ने, बलिरहने आगो भएको ठाउँ हो। त्यो त्यही ठाउँ हो जहाँ शैतान र त्यसलाई पछ्याउनेहरूलाई अनन्तको निम्ति दण्ड दिइनेछ। यदि हामीले शैतानको आवाज सुन्ने छनौट गर्यौं भने, यस्तो भयानक ठाउँमा परमेश्वरले हामीलाई पनि पठाउनुहुनेछ।

हामीले नरकको विषयमा विचार गरेको शैतानले चाहँदैन। हामीले परमेश्वरको बारेमा विचार गरेको पनि त्यसले चाहँदैन। त्यसैले शैतानले परमेश्वरबाट हाम्रो ध्यान अर्कीतिर लैजाने कोसिस गर्दै रहन्छ। हामीले त्यसकै आवाज सुनेको त्यसले चाहन्छ।

तपाईंको मनभित्र, तपाईंले त्यो अर्को आवाज, त्यस अपरिचित व्यक्तिको आवाज सुन्नुभएको छ?

कहिलेकाहीँ त्यसले हामीलाई राम्रो कुराहरू दिन सक्छ भन्ने भ्रम पैदा गरिदिन्छ। कहिलेकाहीँ, त्यसले हामीलाई यस्तो कुरा सोच्ने तुल्याउँछ, “म अरूभन्दा राम्रो छु। म महत्त्वपूर्ण छु। म पहिलो। म बदला लिनेछु। मेरो अधिकारको निम्ति मैले लड्नु पर्छ। चोरी गर्नु ठीक हो, केवल पक्राउमा नपरियोस्‌। सबैले नै झूट बोल्छन्, म पनि बोल्न सक्छु। खराब सोचाइहरू त्यति खराब होइन किनकि मैले के सोच्दै छु त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन। फोहोर शब्दहरू—ती हाँसोको निम्ति ठीकै छन्‌।”

अनि अरू समयहरूमा, के तपाईं यति धेरै निराश हुनुभएको छ कि तपाईंले “म असल छैन, म किन जिउने” भनी सोच्ने परीक्षामा पर्नुहुन्छ?

यी सबै दुष्टको आवाज हो। त्यो झूटो हो। त्यसैले त्यसले हामीलाई पनि झूटो बनाउन चाहन्छ। त्यो चोर हो, त्यसैले हामीले पनि चोरेको त्यसले चाहन्छ। त्यो हत्यारा हो, त्यसैले हामीले पनि अरूलाई घृणा गरेको त्यसले चाहन्छ।

जब तपाईंले त्यो आवाज सुन्नुहुन्छ, तब तपाईंलाई कस्तो महसुस हुन्छ? के यसले तपाईंलाई भित्र मनमा राम्रो महसुस गराउँछ? अहँ, यो कुराले तपाईंलाई खिन्न पार्छ। यसले तपाईंलाई लुक्न चाहने बनाउँछ। शैतान बिलकुल यस्तै छ। त्यसलाई अन्धकारमा काम गर्न मन पर्छ।

येशू, गोठालाको आवाज

के तपाईंले असल गोठालो येशूलाई चिन्नुहुन्छ? के तपाईंलाई उहाँको भेडा हुन मनपर्छ? के तपाईं उहाँको आवाजलाई चिन्न चाहनुहुन्छ?

अँ, हो, तपाईं सक्नुहुन्छ। तर पहिले तपाईंले त्यो अपरिचित व्यक्तिको आवाज सुन्नु छोड्नुपर्छ।

अब, जब तपाईं शान्त रहनुहुन्छ, तब एक मधुर स्वरमा येशूले तपाईंको जीवन उहाँलाई दिन बोलाउनुभएको तपाईंले सुन्नुहुनेछ। उहाँले तपाईंलाई तपाईंको पापहरूको निम्ति दुःखित हुन र तिनलाई स्विकार गर्न बताउँदै गर्नुभएको आवाज सुन्नुहुनेछ।

हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ जब तपाईं अति शान्त हुनुहुन्थ्यो, तपाईंले यस्तो विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला, “मैले मेरा सबै दुःख र बोझलाई के गर्ने? म असल भइदिएको भए त! म कहिल्यै भोको नहुने वा फेरि कहिल्यै बिरामी नहुने ठाउँमा भइदिएको भए त! म मरेपछि मलाई के हुन्छ होला?”

अनि, हुनसक्छ, अरू त्यस्ता थुप्रै सोचाइहरू तपाईंसँग छन्। यो येशूले तपाईंलाई बोलाउँदै गर्नुभएको आवाज हो।

कहिलेकाहीँ यो सबै किन भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईंलाई थाहा नहुँदा के तपाईं दुःखित हुनुहुन्छ? वा तपाईं एक्लै नहुँदा पनि के तपाईंले एक्लो महसुस गर्नुहुन्छ? तपाईंलाई बनाउनुहुने र प्रेम गर्नुहुने परमेश्वरलाई नपाएर तपाईंले एक्लो महसुस गर्नुभएको हुन सक्छ। उहाँ आफ्नो हराएको भेडालाई बोलाउँदै गर्नुहुने गोठालो हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईंलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ र खोज्दै हुनुहुन्छ।

जब तपाईं गोठालोको आवाज सुन्नुहुन्छ, तब उहाँलाई जबाफ दिनुहोस्। तपाईं आफ्नो पापको निम्ति दुःखित हुनुहुन्छ भनी उहाँलाई भन्नुहोस्‌। तपाईंले कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ सो उहाँलाई भन्नुहोस्, र आफूलाई बचाउन उहाँसँग आग्रह गर्नुहोस्। यस्तो गर्नु भनेको प्रार्थना गर्नु हो।

के तपाईंले कहिल्यै स्वर्गको परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुभएको छ? यो अहिले नै गर्नुहोस्। उहाँले तपाईंलाई सुन्नु र बुझ्नुहुनेछ। तपाईंले खोज्दै गर्नुभएको शान्ति येशूले तपाईंलाई दिनुहुनेछ।

के तपाईं उहाँको भेडा भएर उहाँको स्वर चिन्न चाहनुहुन्न? उहाँ तपाईंको साथी बन्न चाहनुहुन्छ। उहाँले तपाईंको पापको बोझ हटाइ दिनुहुनेछ। तपाईंले भित्र खुसी महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईं पनि उहाँ जस्तै प्रेमिलो र दयालु हुनुहुनेछ। उहाँले तपाईंलाई तपाईंको डरहरूबाट विजयी हुन सहायता गर्नुहुनेछ।

अरूले तपाईं ख्रीष्टियान भएकोमा गिल्ला गर्छन् होला, तापनि येशूले तपाईंको वास्ता गर्नुहुन्छ भनी तपाईंले जान्नुहुनेछ। त्यस अपरिचित व्यक्तिले तपाईंलाई परीक्षा गरे तापनि येशूले तपाईंलाई विजय हुनको निम्ति सहायता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईंले विश्वास गर्नुपर्छ।

जब तपाईं गोठालोको प्रेमिलो अँगालोमा सुरक्षित हुनुहुन्छ, तब तपाईंलाई थाहा हुन्छ कि अन्त्यमा उहाँले तपाईंलाई उहाँको साथमा उहाँको गजबको, खुसीले भरिएको घरमा परमेश्वरसँगै सधैँ जिउनको लागि लग्नुहुनेछ!

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्‌

पर्चाहरू माग गर्नुहोस्‌